Svedin Fastighetsbolag Hemsida

Utflyttning

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan.
Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden.

I samband med att du flyttar gör Svedin AB en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. Det är bra om du kan närvara vid besiktningen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Om du byter lägenhet inom fastigheten så följer förrådet med lägenheten och måste därmed skiftas.

Städning

När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är välstädad. Om lägenheten inte är ordentligt städad kompletterar vi städningen och debiterar dig för kostnaden. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen. Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna.

Samtliga nycklar, inklusive kopior, och tvättcylindrar lämnas till Svedin AB senast klockan 12 den dag avflyttning sker enligt kontraktet. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag före klockan 12.

Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och säga upp el-abonnemang och i förekommande fall kabel-TV och Internet.