Svedin Fastighetsbolag Hemsida

Inflyttning

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten och ett besiktningsprotokoll skall vara upprättat.

Inflyttning sker normalt klockan 12.00 på tillträdesdagen. Om tillträdesdagen infaller på helgdag får du flytta in först nästkommande vardag. Samtliga nycklar och tvätt cylindrar finns att hämta på vårt förvaltningskontor tidigast kl 09.00 den dag då inflyttning sker enligt kontrakt. Om tidigare hyresgäst flyttar ut under en helg hämtas nycklarna på förvaltningskontoret påföljande vardag.

Vi ser det som en fördel om ni har kontakt med tidigare hyresgäst och flyttar in innan det i kontraktet skrivna datumet, vi kan däremot inte hjälpa till om något krånglar förrän ert kontrakt börjar gälla.

Kom ihåg att göra flyttningsanmälan till skattemyndigheten och anmäla eventuellt TV-innehav. Teckna också ny hemförsäkring eller flytta den du redan har. Kontakta ett elbolag för att teckna nytt el-abonnemang.