Svedin Fastighetsbolag Hemsida

Du och dina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men hur mycket ska vi tåla och när är det dags att säga till?

Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om vilken kvalitet det är på huset och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus.

När det gäller kvaliteten på boendet styrs den av en byggstandard som, sedan 1963, reglerar den ljudnivå vi maximalt ska tåla i våra lägenheter. Miniminivån anger den tekniska standard som minst måste uppfyllas vid varje nybygge. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter. Att bygga helt tysta lägenheter skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd att bo där.

Att bo i flerfamiljshus handlar därför mycket om att visa hänsyn och omtanke om sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Alla har vi rätt att bo i lägenhet och alla måste vi acceptera att grannen har rätt till tystnad, men också rätt att kunna leva ett normalt vardagsliv med allt vad det innebär.

För alla hyresgästers trevnad har du som hyresgäst, genom att teckna ett hyresavtal med oss förbundit dig att inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt mellan 22.00-07.00. Skall du vid något tillfälle ha fest är det bra att i förväg meddela grannarna och tänka på att ju senare klockan är, desto lägre ljudvolym.

Om du blir störd

Blir du störd rekommenderar vi att du först talar direkt med din granne, så att ni kan lösa problemet i samförstånd. Är det upprepade eller allvarliga störningar kontaktar du Svedin AB