28 november 2021  |  Namnsdag: Malte

Svedin AB är ett privat bolag som startade år 2004 med inriktning på att köpa, utveckla och förvalta fastigheter i Sundsvall. 

I såväl våra befintliga samt nya bostadsfastigheter samt ny/ombyggda kontors/butiksfastigheter försöker vi erbjuda lägenheter och lokaler av god kvalitet med attraktiva hyror för våra hyresgäster.

Vårt fastighetsbestånd har cirka 450 hyresgäster och består av lägenheter, kontor och butikslokaler. Vi söker ständigt efter nya intressanta objekt för att utöka vårt bestånd, har du funderingar på att sälja kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vårt mål är att alla hyresgäster skall känna sig välkomna och trivas hos oss.

Aktuellt

Drakstaden Fastigheter AB är förvärvade av Svedin Fastigheter AB 1 november 2021.