20 maj 2019  |  Namnsdag: Karolina, Carola

Utflyttning

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden.

I samband med att du flyttar gör Svedin AB en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. Det är bra om du kan närvara vid besiktningen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Om du byter lägenhet inom fastigheten så följer förrådet med lägenheten och måste därmed skiftas.

Städning

När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är välstädad. Om lägenheten inte är ordentligt städad kompletterar vi städningen och debiterar dig för kostnaden. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen. Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna.

Samtliga nycklar, inklusive kopior, och tvättcylindrar lämnas till Svedin AB senast klockan 12 den dag avflyttning sker enligt kontraktet. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag före klockan 12.

Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och säga upp el-abonnemang och i förekommande fall kabel-TV och Internet.